THÔNG BÁO VỀ BẢN QUYỀN SÁCH GIÁO KHOA MỚI
THÔNG BÁO VỀ BẢN QUYỀN SÁCH GIÁO KHOA MỚI

Thông báo của Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam về việc triển khai công tác bản quyền trong bộ sách giáo khoa mới năm học 2020-2021