Giải mã các giai thoại 'Chuyện tình nghệ sĩ'

Những tác phẩm thơ nhạc nổi tiếng đều có ít nhiều giai thoại về tình ái xung quanh. Nhà báo Hà Đình Nguyên đã giúp người yêu thơ, nhạc giải mã những giai thoại ấy bằng cuốn sách Chuyện tình nghệ sĩ