Cuốn sách về Phan Khôi: 'Nắng được thì cứ nắng'

Vừa qua Đà Nẵng đã vinh dự được lấy tên học giả Phan Khôi (1887-1959) để đặt tên một con đường mới tại thành phố này. Việc làm này, tuy có muộn màng, nhưng một lần nữa cho thấy địa vị của Phan Khôi trong nền báo chí, tư tưởng, văn chương và văn hóa Việt Nam hiện đại là khó phủ nhận.