Hướng dẫn các tác giả về mẫu và cách thức ủy thác quyền cho Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam

 
Hướng dẫn các tác giả về mẫu và cách thức ủy thác quyền cho Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam


Hồ sơ đăng ký trở thành thành viên của VLCC bao gồm:

(1) 02 bản “Hợp đồng ủy quyền tác giả ” (tải bản mềm tại đây hoặc nhận mẫu tại văn phòng VLCC).

(2) Cung cấp danh sách “Tác phẩm ủy quyền” (tải bản mềm tại đây hoặc nhận mẫu tại văn phòng VLCC).

(3) Cung cấp bản thảo tác phẩm ủy quyền (bản cứng hoặc bản mềm).

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam
Địa chỉ: 65 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (+84.4) 3941 1991 - Fax: (+84.4) 3942 8527 
Email: lienhe.vlcc@gmail.com