Ngày 31/3/2015, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với BSA|Liên minh phần mềm tổ chức Lễ công bố chương trình “Tháng hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4”. Tham dự Lễ công bố có ông Trần Việt Thanh - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện các cơ quan quản lý và thực thi sở hữu trí tuệ trong nước, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, các phóng viên báo chí.

Tháng hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 diễn ra từ ngày 31/3 đến 30/4/2015. Mục tiêu là nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của công chúng trong việc xác lập, khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ; khuyến khích sáng tạo, đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động chủ yếu của “Tháng hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4” sẽ tập trung vào việc phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ.

Tại Việt Nam, hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng chuẩn mực quốc tế; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục đạt được những chuyển biến tích cực; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức của công chúng và ý thức tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể quyền.

Trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan, hệ thống các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan của Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu bảo hộ tại quốc gia và hội nhập quốc tế. Hoạt động tự bảo vệ quyền đã có những chuyển biến tích cực, sự ra đời và hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể đã hỗ trợ các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan trong việc tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Nhiều tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã thực hiện nghĩa vụ xin phép, thanh toán nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất cho chủ sở hữu. Các cam kết tham gia Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam, các điều ước quốc tế đang có hiệu lực tại Việt Nam đã và đang từng bước được thực hiện có kết quả, bảo vệ được quyền, lợi ích của công dân và thực hiện nghĩa vụ pháp lý khi sử dụng tác phẩm của công dân, pháp nhân các nước thành viên. Các thành tựu đạt được là đáng trân trọng; nó là kết quả của hoạt động lập pháp, thực thi và chính sách hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại Lễ công bố “Tháng hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4”, ông Vũ Ngọc Hoan - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Bản quyền tác giả cho biết: “Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa về kinh tế, văn hóa và cũng là thời đại bùng nổ thông tin và công nghệ, mà ở đó các loại hình tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được pháp luật bảo hộ đều có thể tồn tại trong môi trường kỹ thuật số nên người ta dễ dàng sao chép, dễ dàng phổ biến và dễ dàng lưu trữ chúng. Thách thức trong vấn đề bản quyền ở kỷ nguyên kỹ thuật số là làm sao có thể vừa bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu quyền tác giả trong việc sử dụng công nghệ mới để sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm của mình, vừa phải ngăn chặn nạn khai thác và cạnh tranh bất hợp pháp ở khắp mọi nơi. Đó cũng là thách thức đối với chủ thể quyền trong việc tự bảo vệ quyền của mình, đồng thời cũng là thách thức đối với các cơ quan quản lý và thực thi về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

Công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong thời gian tới tập trung vào các nhiệm vụ tăng cường hoàn thiện pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của công chúng; quy hoạch lại hệ thống tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan để hoạt động có hiệu quả, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, tránh chồng chéo về nhiệm vụ; tăng cường nhân lực, vật lực cho các cơ quan quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan, đồng thời đẩy mạnh việc thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm kịp thời.”

Đây là hoạt động mở đầu cho Tháng hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4. Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới là một cơ hội lớn để thu hút mối quan tâm của công chúng cũng như các phương tiện truyền thông đại chúng tới các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ nói chung cũng như quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng.

(Hà Trang COV)

alt

 alt

Theo cov.gov.vn