Chiều ngày 07/09/2016, tại nhà riêng của Nhà văn Vũ Ngọc Tiến đã diễn ra buổi làm việc, trao đổi giữa 03 đại diện của Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam (VLCC) do nhà thơ Đỗ Hàn - Phó Giám đốc Trung tâm dẫn đầu và Nhà văn Vũ Ngọc Tiến (VNT- tác giả có tác phẩm xuất hiện trên Waka.vn). Trên tinh thần thẳng thắn nhưng thiện chí và cầu thị, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung nhằm chia sẻ và hiểu biết hơn về nhau.

VLCC đã tiếp thu 03 ý kiến đóng góp của Tác giả về thiếu sót trong quá trình VLCC thực hiện hợp đồng với VEGA và với Tác giả:

1- Về hợp đồng đối với VEGA: Trong Phụ lục 01 về danh mục tác phẩm cấp phép là cho VEGA khai thác có tác phẩm “Tuyển tập truyện ngắn Vũ Ngọc Tiến” là không đúng, vì không có tuyển tập này. Hai nữa, khi chọn các truyện ngắn vào tuyển, VEGA đã chọn những truyện chưa phải là tiêu biểu của tác giả, thậm chí có truyện tác giả không ưng ý. VLCC đáng lẽ phải ghi là cấp phép cho VEGA sử dụng các Truyện đã in và công bố trên mạng biên tập thành “Tuyển tập…” mới đúng. Và: quy định về điều khoản bảo mật trong hợp đồng và/hoặc Phụ lục với VEGA là sai vì điều khoản về tài chính cần minh bạch với các Tác giả.

2- Về hợp đồng giữa VLCC và Tác giả: Tại khoản 5.4 điều 5 Hợp đồng ủy thác quyền số 135/HĐUTQ được ký giữa hai bên năm 2008 quy định bên B (tức VLCC) phải “Thông báo thường xuyên và đầy đủ về các hợp đồng khai thác ký kết với các đơn vị sử dụng”.

VLCC thừa nhận sai sót khi chỉ thực hiện thông báo về hợp đồng hợp tác với VEGA trên website vào ngày 27/07/2016 mà không thông báo đến từng tác giả và việc sử dụng ngôn ngữ như mục 1 đã đề cập.

3- Đối với quy định bảo mật trong hợp đồng giữa VLCC và VEGA ở phụ lục số 2, VLCC bảo vệ quan điểm rằng đó là điều khoản hoàn toàn bình thường trong các hợp đồng. Các bên tham gia giao dịch hợp đồng phải có nghĩa vụ bảo mật các thông tin cho nhau, tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhau. Tuy nhiên, phía Tác giả không đồng ý với giải thích của VLCC vì cho rằng phụ lục số 2 của HĐ về bản chất là sự phân chia lợi nhuận nên nó liên quan đến quyền lợi của 81 tác giả có 189 tác phẩm mà VLCC đã cấp phép. Vì vậy, VLCC có thể không thông báo rộng rãi trên trang Web như phụ lục số 1, nhưng phải sớm thông báo “nội bộ” vắn tắt nội dung cho 81 tác giả để họ biết quyền lợi của mình được thụ hưởng trong quá trình khai thác 189 tác phẩm nói trong phụ lục số 1. Dẫu sao, đây có thể xem như thiếu sót khi tác nghiệp nên tác giả (VNT) chỉ góp ý cho VLCC rút kinh nghiệm về sau.

Hai bên cùng quyết định khép lại sự việc và đã trao đổi những vấn đề khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của VLCC cũng như duy trì mối quan hệ thường xuyên giữa VLCC và tTác giả thành viên.

Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam và Nhà văn Vũ Ngọc Tiến xin trân trọng thông báo !

VLCC