Sáu tháng đầu năm 2016, Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam đã phân phối gần 200 triệu đồng tiền bản quyền thu được từ các đơn vị sử dụng đến các tác giả thành viên có tác phẩm được sử dụng.

Nhiều tác giả không đến nhận tiền nhuận bút do nhà xa, sức khỏe yếu, cán bộ của Trung tâm đã mang tiền nhuận bút đến tận nhà trao tận tay và chuyển khoản, chuyển qua đường bưu điện.

Những tác giả nhận được tiền nhuận bút trong 06 tháng đầu năm  2016 như: nhà văn Trúc Thông, Hồ Phương, Nguyễn Khải, Phạm Khải, Nguyễn Thi, Phong Thu, Trần Hoài Dương, Đào Vũ, Phạm Công Trứ, gia đình nhà văn Tú Mỡ, Hữu Mai…

Ông Trần Lê Quỳnh (đại diện gia đình tác giả Trần Hoài Dương) lĩnh nhận nhuận bút

Tác giả Định Hải lĩnh nhuận bút tại Trung tâm

Cán bộ Trung tâm hướng dẫn Tác giả Phong Thu thủ tục lĩnh nhận nhuận bút tại Trung tâm

Đại diện gia đình Tác giả Nguyễn Bao đến lĩnh nhuận bút tại Trung tâm

VLCC